up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מרכזת עבורכם/ן את ההנחיות במסמך אחד:

שלום רב,

הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה מרכזת עבורכם/ן את ההנחיות במסמך אחד:

משבר הקורונה מחייב אותנו בהיערכות מיוחדת, המשפיעה על חיי כולנו. מדי יום ישנן הנחיות חדשות לטובת השמירה על בריאות הציבור ובניסיון לבלום את התפשטות הנגיף, מה שמוביל פעמים רבות לבילבול וחוסר אונים אל מול המציאות החדשה והמשתנה. הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה ריכזה את כלל ההנחיות הנוגעות לבעלי העסקים במסמך שאלות ותשובות, אשר מתעדכן מדי יום בהתאם למצב.

כמו כן, מפעיל משרד הכלכלה והתעשייה מוקד ייעודי עבור בעלי עסקים אשר נתקלים בבעיה בעקבות המשבר: 074-7502060. בעלי עסקים אשר פונים בנושאים הקשורים לקרן הסיוע להלוואות בערבות מדינה מוזמנים לפנות אל המספר 1-800-800-622 עד השעה 16:00, והחל מהשעה 16:00 יש לפנות למספר 8794*.

להלן עיקרי ההנחיות החדשות:

מי יכול לעבוד?

המגזר הפרטי יעבוד במתכונת מצומצמת עם הגבלה ל-30% מכוח האדם בו זמנית.

עסקים עם עד 10 עובדים לא צריכים לצמצם את מצבת כוח האדם, בתנאי שיקפידו על הוראות משרד הבריאות של שמירת מרחק של 2 מטר.

שירותים חיוניים ימשיכו לפעול במתכונת מלאה, כולל מרכולים, ובתי מרקחת, וכל שרשרת האספקה של מוצרים חיוניים.

מהן ההקלות לעסקים?

ארנונה עסקית – דחייה בחודש של תשלומי הארנונה העסקית

מים – דחיה בתשלומי מים

חברת חשמל – גמישות לגבי מקרים פרטניים של לקוחות שלא יכולים לשלם

תשלומים לספקים – הקדמת תשלומים לספקים מיד עם אישור החשבונית

מע"מ – דחייה של מועד הדיווח והתשלום למע"מ חד חודשי ל-26.3 ודו חודשי ל-27.4

האם ניתן לדחות את הדיווח של מקדמות וניכויים למס הכנסה?

לא חל שינוי במועדים לדווח ולתשלום מקדמות וניכויים למס הכנסה. עם זאת, מנהל רשות המיסים הנחה את מנהלי המשרדים בכל מערכי המס לפעול בהתחשבות מרבית ולתת מענה פרטני לעסקים שנקלעו לקשיים בשל המצב.

כמו כן, אם בעל העסק סבור ששיעור המקדמה שנקבע לו גבוה יותר מסכום המס שיגיע ממנו בשנת המס, למשל בעקבות ירידה משמעותית בהכנסות הצפויות של העסק בשל השפעות נגיף הקורונה, הוא זכאי לפנות לפקיד השומה באזור העסק בבקשה מנומקת להקטנת שיעור המקדמה.

בקשה מנומקת בעניין זה יש להגיש לפקיד השומה באמצעות טופס בקשה לביטול / הקטנה מקדמות ולצרף מסמכים להוכחת הטענה.

בתאריך 16.3.2020 המוסד לביטוח לאומי הודיע על שורה של הטבות והקלות עקב משבר הקורונה:

דחייה של תשלומי ביטוח לאומי וביטוח בריאות של חודש אפריל.

פריסת התשלום הדחוי של חודש אפריל.

הקפאה מוחלטת של פעולות האכיפה כולל אי הטלת עיקולים חדשים ודחיית הטיפול בעיקולים קיימים.

בנוסף חשוב לזכור כי, עובד עצמאי יכול לבקש מביטוח לאומי לחשב מחדש את המקדמות הרבעוניות של דמי הביטוח אם חלו שינויים בהכנסותיו:

את הבקשה יש להגיש על גבי טופס בקשה לתיקון מקדמות

ניתן להגיש בקשה כזו עד 4 פעמים במהלך השנה

יש לצרף לבקשה מסמכים/אישורים המראים כי מתקיימים אחד התנאים הקבועים בתקנות לשינוי המקדמות:

קיימים נימוקים כי הכנסתו של המבוטח גדלה או קטנה ב- 10% לפחות מהכנסתו ששימשה יסוד לחישוב המקדמה.

נתקבלה שומה לשנת המס שקדמה לשנה השוטפת.

שינוי מקדמות במס הכנסה- מקדמת מס הכנסה הוגדלה או הוקטנה בשיעור של 10% לפחות.

שינויים במחזור העסקאות- שינויים ריאליים במחזור העסקאות בתקופה של שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת, בשיעור של 20% לפחות לעומת מחזור העסקאות באותם שלושת החודשים בשנה הקודמת.

שאלות בנושא מימון, אשראי ובנקאות

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה חלה ירידה חדה בהכנסות שלי, כיצד המדינה יכולה לסייע לי?

מענק: יינתן לעצמאים מענק בגין ירידה צפויה בהכנסות בשנה הקרובה בעקבות התפשטות הנגיף וההאטה הכלכלית. התנאים ואופן הגשת הבקשה יפורסמו לציבור בהקדם.

הלוואה: הקרן להלוואות בערבות מדינה מעמידה מסלול מיוחד בהליך מזורז לעסקים קטנים ובינוניים שנפגעו מההשלכות של משבר הקורונה במסגרת המסלול הייעודי יועמדו הלוואות באמצעות הבנקים בשיעור מוגדל של ערבות המדינה ובטחונות נמוכים.

תנאי המסלול לנפגעי הקורונה:

אפשרות לדחיית החזרים בחצי שנה ממועד העמדת ההלוואה (גרייס)

ערבות מדינה מוגדלת בשיעור של 85% (במקום 70%)

ביטחונות נמוכים עד 10% מגובה ההלוואה (במקום 25%)

פריסה של עד 5 שנים בהחזרי ההלוואה

הליך מזורז לקבלת אישור מהבנק – מקסימום 9 ימי עבודה

פטור מתשלום אגרת בדיקה כלכלית במסלול הרגיל ע"ס 250 ₪

סכום ההלוואה עד 500,000 ₪ או 8% מהמחזור השנתי, הגבוה מבניהם ניתן להגיש בקשות עצמאיות להלוואה באמצעות הגופים שנבחרו כמתאמים של הקרן.

לפרטים נוספים על הקרן בערבות מדינה: https://www.sba.org.il/hb/AidPrograms/Pages/pr10.aspx

מי יכול לסייע בהגשת בקשה להלוואה בערבות מדינה ולקרנות אחרות?

יועצי מעוף ברחבי הארץ יסייעו לכם בהגשת בקשות להלוואה, בהכנת התוכנית העסקית, במילוי הטפסים ובהגשת המסמכים לבקשה במסגרת התוכנית ליווי למימון.

העלות לנפגעי הקורונה היא סמלית ובהנחה של 90% מהעלות הקבועה בתוכנית.

העסקים יוזמנו לפגישת מיפוי צרכים מקדימה במעוף בעלות של 120-240 ש"ח (בהתאם לגודל העסק).

פירוט עלויות בסיוע להגשת בקשה:

הלוואות עד  150,000 ש"ח – רק 300 ש"ח כולל מע"מ

הלוואות עד 500,000 ש"ח – רק 410 ש"ח כולל מע"מ

הלוואות מעל 500,000 ש"ח – רק 530 ש"ח כולל מע"מ