up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחת אבן פינה ברפתות נווה ובני נצרים, בסמוך לגבול מצרים – 4.11.2020

בתאריך 4.11.2020 הונחה אבן פינה ברפתות החדשות של היישובים בני נצרים ונווה.

לא בכל יום קמות רפתות חדשות בישראל,

בטח שלא במציאות של ענף החלב כיום, אשר מתמודד עם חוסר וודאות ומאותגר פעם אחר פעם על ידי גופים בעלי אינטרס, ונאלץ שוב ושוב לבצע רפורמות ולהתייעלות בלתי נגמרת.

זה ממש לא מובן מאליו!

בשם ענף החלב כולו, אנו מקבלים את בעלי המכסות החדשות באהבה רבה למשפחת הרפתנים/ יצרני החלב .

אנו גאים על האמונה וההחלטה להשקיע חרף כל הקשיים.

לנאום מנכ"ל מועצת החלב איציק שניידר לחץ כאן

צילום – יעל בוחבוט