up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הנחיות משרד החקלאות מעודכן מתאריך 19.4.2020

שווה לקרוא

הוראות החירום של משרד החקלאות  26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

קרא עוד
הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

קרא עוד
רשימת מחוזות של משרד החקלאות

רשימת מחוזות של משרד החקלאות

קרא עוד
עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

חברות וחברים יקרים, להלן עיקרי…
קרא עוד
גודל פונט