up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות ממשקיות עדכניות לשעת חירום בעדרי צאן

לקריאה לחץ כאן

לידיעתכם דפי מידע ועדכונים נוספים נשלחים בוואטסאפ לתפוצת מגדלי צאן של שה"מ (משרד החקלאות) להצטרפות יש לשלוח שם ומספר טלפון לדורית כבביה במסרון בטלפון  0506241611 או במייל  Dorcab@shaham.moag.gov.il