up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הנחיות לתנועה לעובד מפעל חיוני

שווה לקרוא

שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

שגרת עבודת רופאי השדה של “החקלאית” בזמן מצב החרום עקב התפרצות מגפת הקורונה

קרא עוד
הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

קרא עוד
הנחיות למפעלים החיוניים והסקטור החיוני של משרד החקלאות – משבר הקורונה

הנחיות למפעלים החיוניים והסקטור החיוני של משרד החקלאות – משבר הקורונה

  שלום רב מספר עדכנים…
קרא עוד
הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

קרא עוד
גודל פונט