up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הנחיות בשפה התאית עבור עובדים זרים בכל הקשור למשבר הקורונה

 

שלום לכולם,

מצורף קובץ הנחיות בשפה התאית עבור עובדים זרים בכל הקשור למשבר הקורונה.

אבקשכם להפיץ את המידע לעובדים אצלכם.

מועצת החלב

03-9564750

להנחיות לחץ כאן