up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

המלצות מועצת החלב – מאל”ה לאור התפשטות נגיף הקורונה

שווה לקרוא

עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

עיקרי התיקונים לתקנות שעת החירום שאושרו בישיבת הממשלה

חברות וחברים יקרים, להלן עיקרי…
קרא עוד
דף קשר של עובדי המועצה – משבר קורונה

דף קשר של עובדי המועצה – משבר קורונה

קרא עוד
הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ואוצר מ-19.4.20

הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ואוצר מ-19.4.20

קרא עוד
מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

מצ”ב “תקנות שעת חירום – הבהרות ממשרד החקלאות” לאור ההנחיות החדשות מהיום 7.4.2020

   
קרא עוד
גודל פונט