up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

המלצות מאל"ה לרפתן ולנוקד בעונת החורף

בתקופת החורף, מתבקשים ציבור מגדלי הבקר והצאן לביצוע מספר פעולות במטרה למנוע מפגעים סביבתיים ושמירת על בריאות המקנה ורווחתו.

להמלצות מאל"ה לחץ כאן