up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה במשק גדול

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול יומי

המערכת

בדיקות וטיפולים

תאריך ביצוע

תאריך הבא

בוצע ע"י

משאבות ואקום כנף

זרימת שמן + גובה שמן

מערכת ויסות ואקום

מעקב על רמת הואקום בשעון במכון

מערכת פעימה

פיתול פטמות בתוך הגביע

מיכל חלב

בדיקת טמפרטורה חלב

מדחסי אויר/מערכת אויר

ניקוז נוזלים/ נקז אוטומטי

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול שבועי

המערכת

בדיקות וטיפולים

תאריך ביצוע

תאריך הבא

בוצע ע"י

מערכת וויסות ואקום

ניקוי מסננים

מערכת פעימה

שטיפה במים (למפעמים מורשים)

אשכול חלב

ניקוי אטמים

אשכול חלב

בדיקת צינוריות חלב ופעימה להימצאות חורים

אשכול חלב

טיפול בחרירים להחדרת אויר בקומץ צנור חלב קצר

משחררי חלב

בדיקת נקיון + מלכודת

משחררי חלב

בדיקת נקזים

מערכת שטיפת מיכון החליבה

מים בסיום הסחרור

מיכל חלב

כניסה עם פנס, ניקוי חיצוני

מיכל חלב

שטיפת סחרור בחומצה

מדחסי אויר/מערכת אויר

בדיקת גובה שמן ורצועות

מדחסי אויר/מערכת אויר

בדיקת מערכות שרות ושימון אויר

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול חודשי

המערכת

בדיקות וטיפולים

תדירות הטיפול

משק גדול

תאריך ביצוע

תאריך הבא

בוצע ע"י

משאבת ואקום רזרבית

החלפה/הפעלה + בדיקת שימון

חודש

מערכת ויסות ואקום

ניקוי פנימי

חודש

קווי ואקום

שטיפה בסודה קאוסטית+ניקוי כדי נוזלים+מיכלי איזון + בדיקת מצופים+ניקוי כדי ורשתות סינון במשאבות ואקום + בדיקת נקזים

חודש ואחרי כניסת חלב

מערכת פעימה

ניסוי מסנני אויר אטמוספרי

חודש

אשכול חליבה

ניקוי אטמים

צנרת גמישה

בדיקת צנרת וחלקי גומי כללים + גטרים

חודש

מערכת שטיפת מיכון החליבה

ניקוי מסנני מים בכניסה למערכת השטיפה

חודש

מערכת שטיפת מיכון החליבה

החלפת צינוריות וחלקים במשאבות חומרי הניקוי והחיטוי

חודש

חצר המתנה

ניקוי מסנני מים

חודש

חצר המתנה

בדיקת ממטרות תחתיות

חודש

חצר המתנה

בדיקת ממטרות עיליות

חודש

חצר המתנה

בדיקה וטיפול ב"כלב חשמלי"

חודש

מיכל חלב

בדיקת זרימת גז (בועות)

חודש

מיכל חלב

ניקוי חיצוני מדחסי הקירור

חודש

מחסני חלפים וחומרי ניקוי וחיטוי

בדיקת מלאים של חלקי חילוף וחומרי ניקוי וחיטוי למכון החליבה

חודש

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול תלת חודשי

המערכת

בדיקות וטיפולים

תדירות הטיפול

משק גדול

תאריך ביצוע

תאריך הבא

בוצע ע"י

משאבות ואקום כנף

ניקוי מערכת שימון

שלושה חודשים

מערכת פעימה

ניקוי פנימי

שלושה חודשים

מערכת פעימה

ניסוי מסנני אויר אטמוספרי

מערכת מדידת חלב (מדי חלב וצנצנות)

בדיקת נקיון אטמים וחלקי גומי

שלושה חודשים

מיכל חלב

החלפת צינוריות וחלקים במשאבות חומרי הניקוי

שלושה חודשים

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי טיפול שנתי

המערכת

בדיקות וטיפולים

תדירות הטיפול

משק גדול

תאריך ביצוע

תאריך הבא

בוצע ע"י

מערכת וויסות ואקום

החלפת חלקים פנימיים של המווסת

שנה

מסירי גביעים

ניקוי פנימי וסיכה בחומר מתאים

שנה

מערכת פעימה

החלפת חלקים פנימיים – גומיות בבוכניות+אטם שקע ואקום

שנה

מערכת מדידת חלב (מדי חלב וצנצנות)

נקיון פנימי בצנרת

חצי שנתי

משחררי חלב

בדיקת משאבת החלב+החלפת אטם מיכני ואלחוזר

שנה או לפי הצורך

מיכל חלב

בדיקת מערכת הקירור ע"י טכנאי קירור

שנה

בדיקת תקינות מערכת החליבה ע"י מאל"ה

בדיקה עם מכשור לפני תקני ISO

שנה

המלצות לתחזוקה מונעת של מכון החליבה לפי המלצות היצרנים או המדריכים

המערכת

בדיקות וטיפולים

תאריך ביצוע

תאריך הבא

בוצע ע"י

משאבות ואקום יבשות

גירוז, שטיפה במים, החלפת שמן

אשכול החליבה

החלפת בטנות וניקוי גביעים וסעפת פעימה

צנרת גמישה

החלפת צינורות חלב

צנרת גמישה

החלפת צינורות חלב כפולים

צנרת גמישה

החלפת צינורות שטיפה

חצר המתנה

טיפול מאווררים

מיכל חלב

בדיקת שמן בבוחשים

מיכל חלב

החלפת שמן בבוחשים

מערכת חימום מים

בדיקת מתקני החימום

מערכת חימום מים

בדיקת מחליפי חום

מערכת חימום מים

בדיקת משאבות סחרור

מערכת חימום מים

בדיקת מערכות טיפול במים

מערכת חימום מים

ניקוי מסנני מים

מדחסי אויר/מערכת אויר

החלפת שמן

מדחסי אויר/מערכת אויר

בדיקת טכנאי

ייצור חשמל חירום (גנרטור)

הפעלת המערכת ובדיקתה

ייצור חשמל חירום (גנרטור)

טיפולים

קרוסלה

בדיקת סביבל

קרוסלה

בדיקת מערכות הידראוליות

מערכת מדידת חלב (מדי חלב וצנצנות)

החלפת דיאפרגמות וחלקי גומי

מערכת שטיפת מיכון החליבה

שטיפת סחרור בחומצה