up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך ניוד רבעוני מספר 8

הליך ניוד רבעוני מספר 8

בשם ועדת המכסות, ברצוננו להודיעכם על הליך ניוד רבעוני (מספר 8) להעברת מכסות חלב בקר,

בהתאם לתקנה 17 לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות

הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר)(הוראת שעה), התשע”ד – 2014  (להלן – התקנות).

לפרטים והבהרות לחץ כאן

הודעה על פרישה מייצור חלב – הליך רבעוני – נספח א’ – לחץ כאן

בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני מספר 8  – נספח ב’ – לחץ כאן

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 7.1.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 7.1.2019

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
א. אמות מידה להקצאת מכסות בענף החלב – מכתב סמנכ”ל בכיר לייצור וכלכלה במשרד החקלאות

א. אמות מידה להקצאת מכסות בענף החלב – מכתב סמנכ”ל בכיר לייצור וכלכלה במשרד החקלאות

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019- 11.3.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019- 11.3.2020

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מס' 2

קרא עוד
גודל פונט