up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך ניוד רבעוני מספר 6


הליך ניוד רבעוני מספר 6

הליך ניוד רבעוני (מספר 6) להעברת מכסות חלב בקר יוצא לדרך.

יצרנים המבקשים לפרוש מייצור חלב ויצרנים המעוניינים לקבל מכסה מתבקשים לפעול כמפורט במסמכים המפורטים מטה.

שימו לב את ההודעות והבקשות יש להגיש עד ה – 7.12.15

למכתב הסבר לחץ כאן

לנספח א – הודעה על פרישה מייצור חלב – הליך רבעוני לחץ כאן

לנספח ב – בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני לחץ כאן

בהצלחה !
 

שווה לקרוא

הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום

הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום

הליך ניוד רבעוני מספר 5…
קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – שיתופיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – שיתופיים

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 6.8.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 6.8.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

קרא עוד
גודל פונט