up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך ניוד רבעוני מספר 6


הליך ניוד רבעוני מספר 6

הליך ניוד רבעוני (מספר 6) להעברת מכסות חלב בקר יוצא לדרך.

יצרנים המבקשים לפרוש מייצור חלב ויצרנים המעוניינים לקבל מכסה מתבקשים לפעול כמפורט במסמכים המפורטים מטה.

שימו לב את ההודעות והבקשות יש להגיש עד ה – 7.12.15

למכתב הסבר לחץ כאן

לנספח א – הודעה על פרישה מייצור חלב – הליך רבעוני לחץ כאן

לנספח ב – בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני לחץ כאן

בהצלחה !
 

שווה לקרוא

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

קרא עוד
הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 29.5.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 29.5.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
גודל פונט