up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום

הליך ניוד רבעוני מספר 5 – סיכום

בשם ועדת המכסות ובהתאם לתקנה 18 לתקנות משק החלב (העברת מכסה בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח לשנת 2014 בענף הבקר)(הוראת שעה) התשע”ד-2014 (להלן-התקנות), הריני להודיעכם כי הליך ניוד רבעוני מספר 5 הסתיים, והמכסה המועברת בהיקף של 1,365,999 ליטר תועבר במלואה בתמורה של 2.3 ש”ח לליטר.

היות וכמות המכסה במאגר נמוכה מהביקוש לקבלת המכסה במחיר שנקבע, ובהתאם לתקנה 17(4) לתקנות, המכסה המועברת תחולק באופן יחסי בין היצרנים המקבלים.

גובה הזכאות לקבלת מכסה הינה בהיקף של כ-9.5% מהכמות המבוקשת בפועל.

שווה לקרוא

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 2.9.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 2.9.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
תוספת לאמות מידה להעברת מכסת חלב כבשים – ניוד

תוספת לאמות מידה להעברת מכסת חלב כבשים – ניוד

תוספת לאמות מידה להעברת מכסת…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

קביעת ערך העברת ליטר חלב בקר במכסה החל מ- 1.1.2006

ה' טבת, תשס"ו5 ינואר, 2006לכבודיצרני…
קרא עוד
גודל פונט