up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך ניוד מספר 4

הליך ניוד מספר 4

בהתאם לתקנה 17 לתקנות תכנון משק החלב (העברת מכסות בשנים 2014 עד 2016 ומדיניות הפיתוח

לשנת 2014 בענף הבקר)(הוראת שעה), התשע”ד – 2014, להלן הודעה על קיום הליך ניוד מספר 4.

להודעה לחץ כאן

לנספח א’ – הודעה על פרישה מייצור חלב בהליך ניוד רבעוני לחץ כאן

לנספח ב’ – בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך ניוד רבעוני מספר 4 לחץ כאן לחץ/י כאן לצפיה בקובץ

שווה לקרוא

הליך ניוד רבעוני מספר 6 – עדכון

הליך ניוד רבעוני מספר 6 – עדכון

הליך ניוד רבעוני מספר 6…
קרא עוד
נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

נוהל לניוד מכסות חלב כבשים ואמות מידה להכרה ביצרנים המייצרים בתנאי "משק סגור"

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

  למסמך המלא (4 עמודים…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
גודל פונט