up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

“הליך ניוד המכסות” – מספר 2 – תוצאות לשנת 2009

מחיר שיווי משקל  – 2.5 ש”ח לליטר

מנה לרוכשים באזור רגיל – 28,540 ליטרים

מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א’ – 35,675 ליטרים

מספר רוכשים שהשתתפו בהליך – 122

מספר פורשים שהשתתפו בהליך- 10

כמות החלב שתועבר בהליך – 3,534,184 ליטרים

שווה לקרוא

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 8.12.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 8.12.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3 + נהלים ואמות מידה לשנת 2010

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 3 + נהלים ואמות מידה לשנת 2010

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.5.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.5.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
גודל פונט