up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

“הליך ניוד המכסות” – מספר 2 – תוצאות לשנת 2009

מחיר שיווי משקל  – 2.5 ש”ח לליטר

מנה לרוכשים באזור רגיל – 28,540 ליטרים

מנה לרוכשים באזור עדיפות לאומית א’ – 35,675 ליטרים

מספר רוכשים שהשתתפו בהליך – 122

מספר פורשים שהשתתפו בהליך- 10

כמות החלב שתועבר בהליך – 3,534,184 ליטרים

שווה לקרוא

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק שיתופי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק שיתופי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב 2018

הליך העברת מכסות חלב 2018

  ועדת המכסות פרסמה הליך…
קרא עוד
עמדת התאחדות מגדלי בקר בנושא ניוד המכסות

עמדת התאחדות מגדלי בקר בנושא ניוד המכסות

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
גודל פונט