up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.7 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 13.3.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

שווה לקרוא

אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

אמות מידה לשינוי מכסות חלב כבשים לשנת 2007

צו הפיקוח על מצרכים ושרותים…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
אמות מידה לקבלת שירותי חליבה

אמות מידה לקבלת שירותי חליבה

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 4.7.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
גודל פונט