up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.7 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 13.3.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

שווה לקרוא

הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 2.9.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 2.9.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – בתי ספר חקלאיים

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – בתי ספר חקלאיים

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
החלטה בנושא תוספות מכסת חלב בקר 2008

החלטה בנושא תוספות מכסת חלב בקר 2008

קרא עוד
גודל פונט