up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020 – 7.1.20

הליך העברת מכסות חלב בקר – ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 28.1.2020.

ההליך מתקיים בהתאם לפרק ה’ 1 לתקנות תכנון משק החלב (קביעת מכסות חלב), התשע”ד 2014.

שימו לב, בקשות לפרישה מייצור חלב יתקבלו בטופס מקורי בלבד

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל  meital@milk.org.il ופקס 03-9564766.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להליך העברת מכסת חלב בקר

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

לטופס הודעה על פרישה מייצור חלב לחץ כאן

 

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.2.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 13.2.2020

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 23.1.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 23.1.2020

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
הליך ניוד מספר 4

הליך ניוד מספר 4

הליך ניוד מספר 4 בהתאם…
קרא עוד
גודל פונט