up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020 – 2.2.20

 

הליך העברת מכסות חלב בקר, עדכוןבהתאם לתקנה 32 ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-10 אגורות לליטר,

התמורה המעודכנת הינה 2.2 ש”ח לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

כל מי שמעוניין לקבל מכסה חייב להגיש בקשה חדשה במחיר המעודכן, בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל –  meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 23.2.20.

באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

לא ניתן להגיש בקשות חדשות לפרישה.

תוספת מכסה לפי הליך זה, תהא לשנת 2020, החלק היחסי ממנת המכסה החל מחודש פברואר.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב בקר לחץ כאן

 

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

  הליך העברת מכסות חלב…
קרא עוד
תנאים ודרישות לשירותי חליבה

תנאים ודרישות לשירותי חליבה

3 ביולי 2008 08-4239-11 תנאים…
קרא עוד
רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

רשימת זכאים לרכישת מכסה בהליך ניוד למכסות קטנות 2015 (מתווה לוקר)

קרא עוד
אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

אמות מידה לאישור מעבר יצרני חלב בין מחלבות

כ"ו בסיון תשס"ו 22 ביוני…
קרא עוד
גודל פונט