up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

הרינו להודיע על סיומו של הליך העברת מכסות שמספרו 1-2018 בחלב עיזים.
העברת המכסה התבצעה במחיר של 1.3 ₪/לליטר חלב. סה”כ מכסה מועברת כ- 108,000 ליטר.

שווה לקרוא

מצגת: ניוד מכסות – המודל החדש

מצגת: ניוד מכסות – המודל החדש

קרא עוד
תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

תוספת לאמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – במשק המשפחתי

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

  למסמך המלא (4 עמודים…
קרא עוד
הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

קרא עוד
גודל פונט