up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.5 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 9.4.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

שווה לקרוא

סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7

סיכום הליך ניוד רבעוני מספר 7

הליך ניוד רבעוני מספר 7…
קרא עוד
העברת מכסות חלב בקר

העברת מכסות חלב בקר

  מכתב עדכון להודעתו של…
קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה

  למסמך המלא (4 עמודים…
קרא עוד
סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

סיכום ישיבת ממשלה לענין "מתווה לוקר" מתאריך 21.10.12

קרא עוד
גודל פונט