up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים, עדכון: בהתאם לתקנה 32ז(ו), היות ולא התקבלו בוועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב- 20 אגורות לליטר, התמורה המעודכנת הינה 2.5 ₪ לליטר חלב (בתוספת מע”מ).

בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות בדוא”ל – meital@milk.org.il ובפקס – 03-9564766 עד ליום 9.4.19. באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.

להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב כבשים לחץ כאן

שווה לקרוא

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי

קרא עוד
חלוקת מכסות חלב צאן 2013 – פנייה לקבלת הערות ציבור

חלוקת מכסות חלב צאן 2013 – פנייה לקבלת הערות ציבור

חלוקת מכסות חלב עיזים 2013…
קרא עוד
הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – שיתופיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – שיתופיים

קרא עוד
תנאים ודרישות לשירותי חליבה

תנאים ודרישות לשירותי חליבה

3 ביולי 2008 08-4239-11 תנאים…
קרא עוד
גודל פונט