up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 12.11.18

 
בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. 
בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 3.12.18
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

שווה לקרוא

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

סיום הליך העברת מכסות חלב עיזים

הרינו להודיע על סיומו של…
קרא עוד
מכסות ומדיניות התשלום לחלב כבשים לשנת 2009

מכסות ומדיניות התשלום לחלב כבשים לשנת 2009

קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020   – 18.3.2020

הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020 – 18.3.2020

בהתאם לתקנה 32 ז(ו), היות…
קרא עוד
הסכם עקרונות לעניין מתווה לוקר רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב

הסכם עקרונות לעניין מתווה לוקר רב-שנתי לייעול ענף הבקר לחלב

קרא עוד
גודל פונט