up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 17.6.18

 
בהתאם לתקנה 32 ז (ו), היות ולא התקבלו בועדת המכסות בקשות לקבלת סך המכסות להעברה בהליך זה, הרינו להודיע על הפחתת התמורה עבור מנת מכסה ב-20 אגורות לליטר. 
בקשות לקבלת מנת מכסה, בתמורה המעודכנת, יש להעביר עד ליום 1.7.18
 
בקשות לקבלת מכסת חלב ניתן להגיש בכל דרך, לרבות דוא”ל ופקס.
 
באחריות מגיש הבקשה לוודא קבלת הטופס ותקינותו במחלקת התכנון.
להליך העברת מכסת חלב עיזים
להודעה בעניין הליך העברת מכסות חלב עיזים במגזר המשפחתי לחץ כאן
לטופס בקשה לקבלת מכסת חלב בהליך העברת מכסות חלב עיזים לחץ כאן

שווה לקרוא

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

הקצאת תוספת מכסת חלב בקר לשנת 2010 – בתי ספר חקלאיים

קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019- 11.3.2020

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019- 11.3.2020

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020   – 26.2.20

הליך העברת מכסות חלב בקר 1-2020 – 26.2.20

  הליך העברת מכסות חלב…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

הליך העברת מכסות חלב בקר 2018 – 11.7.2018

  ועדת המכסות פרסמה הליך…
קרא עוד
גודל פונט