up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הליך העברת מכסות חלב בקר/כבשים/עיזים

הליך העברת מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי: ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב בקר.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 25/1/21. לפרטים לחץ כאן

 

הליך העברת מכסות חלב כבשים : ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב כבשים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 25/1/21. לפרטים לחץ כאן

 

הליך העברת מכסות חלב עיזים: ועדת המכסות מודיעה על הליך חדש להעברת מכסות חלב עיזים.

המועד האחרון להגשת בקשה הינו 25/1/21. לפרטים לחץ כאן