up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הכוח הנשי של העסקים באזור הגליל המערבי בחנוכת מכון החליבה של סער בשותפות עם חניתה

הכוח הנשי של העסקים באזור הגליל המערבי בחנוכת מכון החליבה של סער בשותפות עם חניתה.

בתמונה מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב

נעם פולין מנהלת הרפת בראש הנקרה

ואורלי גביש מנהלת עסקית בחניתה