up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

היש סכנה להשתמש במטליות ניגוב חד פעמיות לצורך דיגום בקטריולוגי ו/או במהלך "יבוש" הפרה ?

היש סכנה להשתמש במטליות ניגוב חד פעמיות לצורך דיגום בקטריולוגי ו/או במהלך "יבוש" הפרה?

התשובה לכך היא כן ! יש סכנה ולהלן תאור מקרה שלצערינו כבר חזר על עצמו מספר פעמים !!

במשק מושבי דגם הרפתן שש פרות לאבחון בקטריולוגי. התוצאה שהתקבל היתה שלכל הפרות אובחן החיידק : פסאודומונס. חיידק זה הוא חיידק סביבתי "אוהב" מים ולחות ובחלק מן המקומות ניתן למוצאו בתוך מערכת החליבה. תוצאה כזו היא בהחלט חריגה בבקר ומכאן התבקש תחקיר ופעילות נוספת של צוותי מאל"ה שכלל: דיגום כל העדר, כניסת מדריך חליבה ועוד. בתחקיר שנערך התברר שהרפתן השתמש במקרה הזה במטליות ניגוב המשמשות לניקוי תינוקות או ליתר דיוק ישבן – התינוק. חומר זה הוא ללא אלכוהול וכל זאת כמובן במטרה למנוע גירוי של ישבן הרך הנולד. גירוי לתינוק לא נגרם כמצופה אולם החיידק הצליח לחדור ולהדביק את כל הפרות מאחר והתברר שהמטליות היו כולם מזוהמות בחיידק הפסאודומונס. וכאן נשאלת השאלה מאין הגיע החיידק לקופסת מטליות הניגוב ?

שתי אפשרויות עיקריות נלקחות בחשבון:

  1. הקופסא זוהמה בתהליך היצור ו/ או האריזה במפעל.
  2. הזיהום התרחש לאחר פתיחתה ברפת או בבית.

הנושא נמצא בבדיקה ונשלחו דגימות גם מהמים בשימוש הרפת והבית. כאמור לעיל החיידק עלול להמצא במים וחדירת מים מזוהמים עם החיידק לתוך הקופסא גרמו להתרבותו ולהדבקת הפרות תוך כדי תהליך ניגוב הפטמות.

 

מסקנות:

  1. אין להשתמש בציוד או בתכשירים שאינם מיועדים לשימוש בבקר !!
  2. המלצתנו החד משמעית היא שבכל מקרה של טיפול עטיני (דיגום, "יבוש", החדרת קטטר) חובה להשתמש אך ורק בצמר גפן טבול באלכוהול 70%, כל תחליף אחר (וודקה, וויסקי, ערק ומטליות ניגוב) אינו מומלץ ומסוכן לבריאות הפרה והחולב.

 

ד"ר שמוליק פרידמן