up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

היכן מסתתרים החיידקים במכון החליבה?

מאיר רייכמן – מדריך ממש"ח מאל"ה, מועצת החלב

במשק שיתופי גדול בצפון הארץ הוחלט על החלפת המכבסה ובקר השטיפה במכון. במשק זה מסנני החלב הם קבועים ובנויים מדסקיות פלסטיק ("עמיעד"). עקב השינוי בהכנסת המערכת החדשה (כולל כיור שטיפה גדול יותר) הוחלט לטפל במסננים אלו באמצעות השרייתם לאחר החליבה אך ורק בדלי עם מים וסבון.
מספר ימים החלו ספירות החיידקים הכלליות לעלות (מעל 200,000/מ"ל חלב) עד שהמשק נכנס ל"פיקוח" המחלבה ואף נאלץ לשפוך 10,000 ליטר חלב עקב אי עמידה בדרישות תקן 55 לחלב פרה גולמי. עם הכניסה ל"פיקוח" וקבלת הודעה על כך מהמחלבה התקשר המדריך למשק וקבע למחרת בדיקה מקיפה לזיהוי מקור הזיהום. מאחר וגם באותו היום התוצאות לא היו תקינות והיה חשש להמשך שפיכת חלב הוקדם הביקור כבר לאחה"צ ובוצעה בדיקה מקיפה ומעמיקה של המכון וציודו הנלווה עד לשעות הערב.
להלן עיקרי ממצאי הבדיקה:
1. כל שלבי השטיפה נמצאו תקינים וטמפרטורת המים בכניסה לתהליך היו 80 מעלות צלזיוס – תוצאה מצוינת .
2. עקב גודל הכיור החדש במכבסה הופסקה הכנסת המסננים פנימה בתהליך השטיפה (אי נוחות בהכנסתם/הוצאתם) והם הוכנסו כתחליף לדלי עם מים וסבון לצורך ניקוי וחיטוי.
3. לאחר טיפול יסודי במסננים שכלל שימוש במים בטמפרטורה גבוהה, חומר חיטוי והפעלת לחץ מכני בשטיפתם נדגם החלב ותוצאות הספירה הכללית הפכו להיות לחד ספרתיות.

מה למדנו במקרה זה?
1. שיש להקדים ולהתייעץ טלפונית עם מדריך מאל"ה כבר בחריגה הראשונה.יש לקבל ממנו רשימת בדיקות לביצוע ולדגום שנית את החלב. במידה והתוצאה לא משתפרת יש להזעיק את המדריך לבדיקה מקיפה. אין בשום פנים ואופן להמתין לכניסה "לפיקוח" ולהסתכן בשפיכת חלב מיותרת.
2. פעולת השטיפה הניקוי והחיטוי של מערכת החליבה מחייבת 3 תנאים: טמפרטורה גבוהה, חומרי ניקוי וחיטוי בריכוז ובכמות המומלצת ופעילות מכנית (חיכוך,שיפשוף, זרימה). שילוב של אלו הוא המתכון הנכון והבלעדי לשמירה על תוצאות טובות.

3. כל סטייה/שינוי מהנוהל הקיים עלולה לגרום לנזקים כלכליים כבדים. סוף מעשה במחשבה תחילה. רצוי תמיד לשלב גם התייעצות עם מומחה בתחום, טרם עריכת השינויים במערכת.