up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

מצגות שהוצגו במושבים

מושב 1 – חדשנות בענף החלב  – יו"ר: גלעד עדין

חדשנות בענף בהיבט של התאחדות מגדלי הבקר אביתר דותן

מהי שפת ה-G, ומה תועלותיה? חיים רבינוביץ (הרצאת סקירה)

פודטק בצפון – חדשנות מחקרית ואקדמית אופיר בנימין

תנובה חדשנות שי כהן


מושב 2 – כלכלת הענף בארץ ובעולםיו"ר: מיכל קראוס

הסחר העולמי במוצרי חלב – איום או הזדמנות? לירון תמיר (הרצאת סקירה)

השפעת הסכמי הסחר על שיקולי המדיניות בענף החלב יעקב פולג

התפתחות ענף החלב בשלושת העשורים האחרונים קרחל בורושק (הרצאת סקירה)

סיכום כלכלי מקצועי 2018 ברפת המשפחתית – בחינת גורמי הצלחה דוד בירן (הרצאת סקירה)

שוק החלב – שינויים בהרגלי הצריכה? יעקב שור


מושב 3 – יונקים, עגלות ופיטוםיו"ר: הלל מלכה

ניתוח גיל המלטה ראשונה בישראל אפרים עזרא (הרצאת סקירה)

בחינת משטר הגמעה מוגבר ביונקים איל פרנק

טובות השתיים מן האחת – גידול עגלות בזוגות גילי ויסמן

תיאור מקרה: גילוי מוקדם של מומי לב מולדים באמצעות מערכת אוטומטית לניטור יונקים ערן פרידמן

טיפול הידרותרמי בפרש בקר לצורך שיפור הפקת אנרגיה מהמפטמה ואיכות הסביבה רועי פוסמניק


מושב 4 – ענף הצאןיו"ר: דורית כבביה

מצב ענף הצאן 2019 דורית כבביה (הרצאת סקירה)

איך מקימים מחלבת בוטיק לצאן? אריה גלבוע

תחשיב כלכלי של גידול עיזים לחלב ברכה גל


מושב 5 – איכות המוצר והסביבה בצאןיו"ר: ד"ר מירי כהן-צינדר

מבט על ענף הצאן בגרמניה – רשמי סיור סמיר קעדאן

שינויים בהנחיות התכנון ותנאי רישיון העסק של מבנים לבקר ולצאן בדגש על ריח תומא עבוד

השפעת ההזנה בתחמיץ מורינגה מכונפת על איכות הבשר של טלאים לפיטום הישאם עומרי (מקבל מילגה)

שאריות כימיות בבשר צאן נעמה זערור כהן

"הצד האפל של האור": השפעת תאורה מלאכותית מודרנית על ביצועים ויעילות ייצור חלב של עזים ניבות אביב אשר


מושב 6 – בריאות העטיןיו"ר: ד"ר עדין שווימר

מה למדנו על ממשק חליבה בשני העשורים האחרונים? רלף גינזבורג (הרצאת סקירה)

תקופת היובש- ההזדמנות לשיפור בריאות העטין, אך גם סיכון להחמרה עדין שווימר (הרצאת סקירה)

פיתוח מערכת אינקפסולציה להגנה על חיידקים פרוביוטים שמקורם בעטין בריא  משה שמש

טיפול בדלקות עטין קלינית ותת קלינית באמצעות גלי הלם ברפת חפר ניר בר-טל

שימוש בחיישנים בניהול עדר במערך בריאות העטין העולמי חן הניג


מושב 8 – בריאות הצאןיו"ר: ד"ר מישל בלאיש

סקירה רוחבית – מגמות במחלות צאן בישראל, מאז ועד היום מישל בלאיש (הרצאת סקירה)

מחלות שגר וגורמי תמותה עיקריים בשגר הצאן שמואל זמיר

פיקוח על הצאן בישראל קובץ תמיר גשן

כבד שומני בצאן חי דביר (הרצאת סקירה)


מושב 9 – הזנה, מרעה ופיזיולוגיה של צאןיו"ר: ד"ר נורית ארגוב ארגמן

שימוש בתוספים גלוקוגנים בכבשות ולדניות והשפעתם על הכבשה והשגר – עוזי מועלם (הרצאת סקירה)

שימוש בשומן מוגן לשיפור יצרנות בצאן  – נורית ארגוב ארגמן

האפקט של אכילת ערבה על אוכלוסיות תאים חיסוניים בדם ובחלב של עזים בסוף תחלובה – יאן לנדאו

רעיית צאן בישראל – תהליכים ומדיניות אורית גינזבורג (הרצאת סקירה)

עידוד רעיית עיזים ממשקית – חיזוק התשתית הכלכלית והתכנונית – לירון אמדור

סינכרון הייחום ואי-עונתיות ברבייה במעלי גירה קטנים – אלפונסו אבקיה (הרצאת סקירה באנגלית)

בדיקת השפעת השימוש ברגולין להגברת המחזוריות המינית בכבשים בנגב – ראיד אלמחדי

מדדים פיזיולוגיים והתנהגותיים לכאב בצאן – סקירת ספרות עדכנית – שרה ווייל פינשטין (הרצאת סקירה)


מושב 10 – פוריות פרת החלביו"ר: ד"ר עוזי מועלם

דו"ח פוריות מפורט והשימוש בו לצורך הדרכה ברפת יניב לבון (הרצאת סקירה)

קיץ 2018 – השפעת שעת ההזרעה על התעברות פרות חלב – אמיר שיפמן

מורפוקינטיקה והתפתחות עוברית בעקבות חשיפת ביציות בקר לעקת חום שירה יעקובי-ארצי (מקבלת מילגה)

האם בדיקת הריון מוקדמת 28 ימים לאחר הזרעה תורמת לשיפור ביצועי הפוריות ברפת? – מיכאל ואן סטרטן

סקירת ביצועי פוריות בעגלות התחלופה בשני העשורים האחרונים – ינון דותן (הרצאת סקירה)


מושב 11 – המשך פוריות בקר לחלביו"ר: פרופ' צבי רוט

יצירת תאי גזע פלוריפוטנטים מושרים בבקר איבנה חורב (מקבלת מילגה)

העברת עוברים בפרות חלב גוסטבו וייבשניידר

שינויים בפרופיל הפרוטאומי של תאי זרע לאחר חשיפה לקוטל העשבים אטרזין – תוצאות ראשוניות אליסה קומסקי-אלבז

בחינת שיטה לשיפור איכות מנות הזרעה של זרמת בקר עם ריכוז תאי זרע נמוך – טניה קוגן

השפעה של מזהמים סביבתיים על איכות תאי זרע של בקר דורית קלו

השפעה של הזנת פרים באומגה 3 על איכות תאי הזרע – דן רכס


מושב 12 – מחלות זיהומיות בבקריו"ר: ד"ר שלמה בלום

טיפול בחיידק Mycobacterium Vaccae כאמצעי להפחתה משמעותית של שכיחות הנשאות של בת שחפת בפרות דניאל אלעד

תיאור התפרצות לפטוספירוזיס (ל.פומונה) ברפת חלב – מיטל בקאל-וייס


מושב 13 – גנטיקה וטיפוח בבקר לחלביו"ר: ד"ר יואל זרון

ניתוח השפעות גידול בשארות (inbreeding) על תכונות יבול חלב ותכונות משניות בעדר הבקר הישראלי – יהודה ולר

גנטיקה וגנומיקה של הפלות מוקדמות בבקר לחלב בישראל  – מורן גרשוני

אנליזה של מערכת החיסון ובקרתה בפרות חולבות קושרת בין רמת האנטיגן CD18 לשונות גנטית בגן FCGR2A שמווסת רמות נוגדנים בדם  – איל סרוסי

פיתוח גישה לזיהוי שינויים גנטיים המעורבים בפוריות נמוכה בפרים על ידי ניתוח מאפייני זרימה ושיוך משפחתי רותם וינברגר

חדירת אלל נושא גן PRDM9 של בקר זבו מובילה להשפעות מנוגדות על פוריות זכרית ונקבית בבקר הולשטיין  – איל סרוסי

יצירת תאים רגישים להדבקה נגיפית על ידי עריכה גנומית של גן אנטי נגיפי – סאלם סרחאן


מושב 14- רווחת פרת החלביו"ר: ד"ר שרה ווייל פינשטין

ועדות אתיקה לניסויים בבעלי חיים – למה ולמי זה טוב?  – יואב יקיר

הידע הרפתן נפש בהמתו? הפרה בעיני הרפתן – תוצאות סקר ביניים בקרב הרפתנים – שרה ווייל פינשטין (הרצאת סקירה)

רווחה-חיובית ומותאמת אישית של פרות: מדידה אוטומטית ואובייטקיבית של רווחה באמצעות בינה-מלאכותית  – אורן פורקוש (הרצאת סקירה)


מושב 15- שיפור רווחת החיה והקיימות ברפתיו"ר: ד"ר מאיה זכות

דיווח תוצאות ביניים מניסוי תיחוח מול קלטור המרבץ ברפת החלב – אבירם ג'ונסון

השפעת הוספת צינון לילה בקיץ על הפרשת הורמונים מטבוליים ומדדי ייצור בפרות חולבות אלונה קלייניאן אלעזרי

השוואת מתזי קו נוע למתזי אקווה מאסטר לצורך צינון פרות חלב בחצר ההמתנה עמי ארנין

קבלת החלטות על זמני צינון על פי נתוני אמת מהפרות – ארז ליבנה


מושב 16- הזנה ומטבוליזם ברפת החלביו"ר: יואב שעני

הזנת פרות חלב ברמות שונות של נתרן השפעה על יצרנות, נעכלות הנתרן והפרשתו – דניאל ביקל

השפעת הוספת קש חיטה למנה על התנובה ויעילות הייצור בפרות חלב שאופיינו כלא יעילות – יהושב בן-מאיר

בחינת התאמת מודל הפחמימות וחלבונים של אוניברסיטת קורנל (CNCPS) לתנאי ישראל  – יואב שעני

השפעת תוספת של סורביטול במנה בתחילת התחלובה על ביטוי גנים המעורבים בתהליכי סינתזה של גלוקוז בכבד סמיר מבג'יש


מושב 17- הזנה ומספואיו"ר: פרופ' סמיר מבג'יש

היבטים ממשקים ותזונתיים להגדלת יצור שומן החלב – גבי עדין (הרצאת סקירה)

הגבלת צריכת מזון משפרת את יעילות הייצור בפרות חלב לא יעילות – יהושב בן-מאיר

השפעת אוריאה מוגנת עם שחרור מושהה בכרס על תנובות חלב ורכיביו, יעילות וסביבת הכרס בפרות חלב גבוהות תנובה מעין וסר (מקבל מילגה)

השפעת תוסף מיקרואורגניזמים הטרופרמנטטיבים ואוריאה על פרמטרים לקביעת איכות תחמיצי חיטה ותירס עירא פלך

פוליפנולים כמגבירי יצרנות ואיכות חלב – אורן הדיה

שינויים שנתיים בהרכב הכימי של המזון הגס בישראל יואב שעני (הרצאת סקירה)