up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

שווה לקרוא

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

קרא עוד
הוראות החירום של משרד החקלאות  26.3.2020

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

קרא עוד
המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

המלצות למגדלים לתפעול המשק בזמן התפשטות נגיף הקורונה, כולל סגר 26.3.2020

קרא עוד
הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

קרא עוד
גודל פונט