up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

החלטה בדבר חיסון הבקר בישראל בתרכיב זן 91 כנגד מחלת הברוצלוזיס

שווה לקרוא

מחירי מטרה רבעון אוקטובר – דצמבר 2019

מחירי מטרה רבעון אוקטובר – דצמבר 2019

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר…
קרא עוד
מחירי מטרה רבעון ינואר- מרץ 2020

מחירי מטרה רבעון ינואר- מרץ 2020

לפרוטוקול ועדת היישום לעדכון מחיר…
קרא עוד
נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ברפת החלב

מועצת החלב ביטחה בקרן נזקי…
קרא עוד
אנשי השנה לשנת תשע”ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

אנשי השנה לשנת תשע”ח – מנהלי וצוותי הרפתות של ההתארגנות

פצמ"רים , בלוני תעברה, שרפת…
קרא עוד
גודל פונט