up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

החיידק פסטורלה

החיידק פסטורלה

מקור החיידק:

המקור הראשוני של חיידקי הפסטורלה הנו דרכי הנשימה העליונים של בעלי חיים וציפורים.

 

אמצעי התפשטות:

לא ידועים; סביר להניח מפרה לפרה. פסטורלה יכולה לעבור מדרכי הנשימה במגע ישיר או דרך מחזור הדם ומערכת הלימפה לעטין ולגרום לדלקת בתנאים מסוימים.

 

מניעה ומשנה זהירות:

מניעת פצעים בפטמות. כאשר הנגיעות נקבעה כנגיעות "כרונית" מומלץ לשקול הוצאת הפרות הנגועות מהעדר.

 

מידע כללי:

לעתים רחוקות מדווח כי פסטורלה נמצאה כגורם לדלקות עטין. בכל זאת לפעמים יכול חיידק זה להוות גורם חשוד לדלקות עטין בכמה עדרים. פסטורלה יכולה לגרום לדלקת עטין קלינית וקשה. רבע נגוע יכול להפריש חלב בצבע קרם–צהוב וסמיך, לפעמים עם ריח מסריח. בחלק מהמקרים יש הפסקת יצור חלב ברבע הנגוע.

 

-למרות שפסטורלה רגישה לכמה אנטיביוטיות בתנאי מעבדה, פרה עם דלקת עטין מפסטורלה לא מגיבה בד"כ לטיפול תוך עטיני או בזריקה לגוף. במקרים מסוימים הפרה יכולה למות כתוצאה מהתפשטות רעלנים של הפסטורלה בתוך הגוף.

  

המקור:

  Laboratory Handbook on Bovine Mastitis, pg.111 1999

  

תרגום: ד"ר אחמד יונס