up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

החיידק פסאודומונס בבקר ובצאן

החיידק פסאודומונס בבקר ובצאן

חיידק זה מוגדר כסביבתי / מזדמן ולאחרונה גם הועלה חשד כמדבק (בצאן). הוא נמצא באופן שגרתי במים ובמצעי ריפוד מזוהמים. הדבקה הידועה עד היום נעשית במגע ישיר בין החיידק וקצה הפטמה. בצאן המופע שלו עלול להיות קטלני ויכול להופיע מיד לאחר ההמלטה או בהמשך התחלובה. בבקר רוב הבידודים נעשו עד היום מדלקות תת קליניות. חיידק זה אינו מגיב לטיפולים אנטיביוטיים או טיפולים אחרים בשדה.

מניעה: שמוש ברפד אנאורגני, מניעת היווצרות מקומות רטובים ולחים ברפת, מניעת צפיפות, שמוש יעיל ונכון בטבילה מקדימה בחומרי חיטוי וביצוע נוהלי שטיפה נכונים של מכון החליבה. כל אלו עשויים למנוע הדבקות חדשות בחיידק זה.

בבדיקות מים שנערכו ע”י מעבדות מאל”ה (בעקר בעדרי צאן) נמצאו רכוזים גבוהים של החיידק. יכולתו של החיידק לשרוד בתוך מערכות המים ומכון החליבה מעלות תהיות וקושיות לגבי יכולת הטיפול בו והשמדתו בתוך מערכות אלו. יצרני חלב (בקר וצאן) המאבחנים חיידק זה בתדירות גבוהה מתבקשים לפנות למעבדות לקבלת יעוץ והדרכה.

המלצות מידיות: בצאן – להוציא את הכבשה/עז מידית ממעגל התחלובה. בבקר – לשלוח שנית לאבחון במקרה של תשובה חיובית לנוון את הרבע או לחילופין להוציא את הפרה.

ד”ר שמוליק פרידמן

שווה לקרוא

גורמים פאתוגנים לדלקות עטין בלתי  שגרתיות. מי הם ואיך להתייחס אליהם?

גורמים פאתוגנים לדלקות עטין בלתי שגרתיות. מי הם ואיך להתייחס אליהם?

גורמים פאתוגנים לדלקות עטין בלתי…
קרא עוד
החיידק סרטיה (serratia) כגורם לדלקת עטין בפרה

החיידק סרטיה (serratia) כגורם לדלקת עטין בפרה

החיידק סרטיה (Serratia) כגורם לדלקת…
קרא עוד
סטרפטוקוקוס אגלקטיה – סיפור שעוד לא נגמר!

סטרפטוקוקוס אגלקטיה – סיפור שעוד לא נגמר!

סטרפטוקוקוס אגלקטיה – סיפור שעוד…
קרא עוד
ב. סטרפטוקוקוס אובריס – כגורם פאתוגני לעטין

ב. סטרפטוקוקוס אובריס – כגורם פאתוגני לעטין

ב. סטרפטוקוקוס אובריס - כגורם…
קרא עוד
גודל פונט