up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

ועידת ישראל לחקלאות

ועידת ישראל לחקלאות

שייקה דרורי: נקווה שבעליה החדשים של תנובה ישכילו לשמור על רוחה הציונית

"בעליה החדשים של תנובה יכתיבו כיצד יראה ענף החלב בשנים הקרובות. תנובה היא תשתית החקלאות בישראל ושל ענף החלב בפרט. אנחנו נעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הרוכשים ונקווה שישכילו לשמור על הרוח הציונית גם בעתיד" כך אמר היום (17.2) שייקה דרורי מנכ"ל מועצת החלב בועידת ישראל הרביעית לחקלאות שהתקיימה במרכז הכנסים אווניו בקריית שדה התעופה, בנוכחות מאות חקלאים.
לוועידה הגיעו ישראל כ"ץ שר התחבורה, ח"כ יצחק בוז'י הרצוג יו"ר האופוזיציה ,ח"כ פרופ' אבישי בוורבמן יו"ר ועידת הכלכלה של הכנסת , ח"כ זבולון כלפה יו"ר הלובי החקלאי בכנסת,רמי כהן מנכ"ל משרד החקלאות, אביתר דותן מזכ"ל התאחדות מגדלי הבקר, ובכירים נוספים מענף החקלאות.
דרורי אמר את דבריו במסגרת פאנל שעסק בעתידו של ענף החלב בשנת 2025 והוסיף "ענף החלב בשנים הקרובות צפוי לגדול ולהתחזק. אני צופה כי הרפת הקטנה ביותר תהיה בגודל של מיליון ליטר והצריכה לנפש בארץ תעלה.  על פי הסכם לוקר וחוק החלב מוסכם כיצד יראה הענף עד 2020. הבעיות העיקריות של הענף במקטע של החקלאי יהיו הון עבור השקעות גודל על מנת להגיע למיליון ליטר ועלות פתרון לשפכים. הממשלה תצטרך לסייע לרפתות לגדול על מנת שיוכלו להגיע ליעילות הרצויה".
לדברי דרורי "היום אנחנו כמעט ולא קיימים בפוליטיקה,זה לא סוד שמתרבים הקולות הקוראים לבטל את מתווה לוקר. למרות הכל אנחנו ענף חזק ולא ניתן לפגוע בחקלאי שוב כפי מעוניינים משרדי ממשלה שונים לעשות".
אפרי רייקין סמנכ"ל מועצת החלב אמר "הרפתות והרפתנים בעשור הבא יצטרכו להתמודד עם תמורות אשר יכתיבו את מבנה הרפת ואופי התנהלותה בעיקר בהיבטים הגלובליים כגון היקפי וחסמי הסחר, הסביבה הכלכלית המקומית, מגמות בהתיישבות והסביבה הרגולטיבית. אולם יותר מכל אני מעריך שההשפעה הגדולה ביותר תהיה שבעת ההיא יתחזק הקשר הישיר שבין יצרן החלב לצרכן, כלומר הצרכן הסופי יהיה דומיננטי יותר בדרישותיו כיצד תתנהל הרפת ואיך ייוצר החלב. הצד אחד, ימשיך הצרכן לדרוש את המוצר שייצור ביעילות במחירים סבירים ובסטנדרטים של איכות ובטיחות גבוהים, ומאידך תגבר מעורבותו של הצרכן ובקרה וביקורת על תנאי ייצור נאותים במישורי הקיימות, רווחת העובדים ורווחת בעלי חיים".
אורי צוק בר המפקח על המחירים במשרד החקלאות אמר שכל ענפי החקלאות חולמים להיות כמו ענף החלב. "מתווה לוקר אינו תבוסה כי אם נצחון של הרפתנים ששרדו בענף"
יו"ר האופוזיציה ח"כ בוז'י הרצוג אמר קודם לכן כי  "האשמת החקלאים ביוקר המחיה היא חוסר הבנה בסיסי, יוקר המחיה נעוץ בפערי התיווך. אני מצפה מהממשלה להוריד מסים על מנת להקל על יוקר המחיה"