up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הוראות החירום של משרד החקלאות 26.3.2020

שווה לקרוא

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

קרא עוד
הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

הנחיות משטרת ישראל בנושא צמצום שהייה במרחב הציבור – 26.3.2020

קרא עוד
הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

קרא עוד
היערכות למשבר הקורונה – “החקלאית”

היערכות למשבר הקורונה – “החקלאית”

קרא עוד
גודל פונט