up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

הוזלת מחירי החלב שבפיקוח

שר האוצר משה כחלון ושר החקלאות ופיתוח הכפר אורי אריאל, אימצו את המלצת וועדת המחירים וחתמו על צו פיקוח לעדכון מחירי מוצרי החלב והביצים שבפיקוח.
הצו מגלם הוזלה של מחירי מוצרי החלב שבפיקוח בשיעור ממוצע של 3.02%.
הוזלה זו מתווספת להוזלות הקודמות: ביולי 2015 הוזלו מחירי החלב שבפיקוח ב-4.62% ובינואר 2014 ב-1.5%, כמו כן באוקטובר 2015 הופחת המע”מ ל-17%. סך ירידת מוצרי החלב שפיקוח מתחילת 2014 עומד על 9.7% ומתחילת 2015 ההוזלה היא של 8.3% מהם כ-0.8% בגלל הפחתת שיעורי המע”מ.
הוזלת מוצרי החלב התאפשרה בעיקר בגלל ירידת מחיר המטרה לחלב גולמי המשולם לרפתנים, מסוף 2014 ועד לרבעון הראשון של 2016 ירדו מחירי החלב הגולמי ב-14%.

לצו המחירים המירביים למוצרי חלב שתחילתו ב-11.2.16 לחץ כאן

שווה לקרוא

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2016

מחירי רבעון יולי-ספטמבר 2016

להודעת משרד החקלאות על המחיר…
קרא עוד
מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016

מחירי רבעון ינואר-מרץ 2016 מחיר…
קרא עוד
מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2016

מחירי רבעון אוקטובר-דצמבר 2016

מחירי רבעון אוקטובר - דצמבר…
קרא עוד
מחירי רבעון אפריל-יוני 2016

מחירי רבעון אפריל-יוני 2016

להודעת משרד החקלאות על המחיר…
קרא עוד
גודל פונט