up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

שווה לקרוא

המלצות מועצת החלב   – מאל”ה לאור התפשטות  נגיף הקורונה

המלצות מועצת החלב – מאל”ה לאור התפשטות נגיף הקורונה

קרא עוד
דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

קרא עוד
הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

הנחיות להסעות של עובדים חיוניים – 24.3.2020

קרא עוד
החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

קרא עוד
גודל פונט