up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

מסירת מידע בדבר מכסות חלב

מסירת מידע בדבר מכסות חלב

קרא עוד
הודעה חדשה על עדכון מחיר-נוהל ניוד מסלול ב' 25.8.13

הודעה חדשה על עדכון מחיר-נוהל ניוד מסלול ב' 25.8.13

קרא עוד
הודעת השירותים הוטרינריים בעניין פינוי וכלוי פגרי בקר

הודעת השירותים הוטרינריים בעניין פינוי וכלוי פגרי בקר

קרא עוד
אושרו התקנות לפיצויים לחקלאות בגין נזקים עקיפים במבצע "צוק איתן"

אושרו התקנות לפיצויים לחקלאות בגין נזקים עקיפים במבצע "צוק איתן"

קרא עוד
גודל פונט