up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

אושרו התקנות לפיצויים לחקלאות בגין נזקים עקיפים במבצע "צוק איתן"

אושרו התקנות לפיצויים לחקלאות בגין נזקים עקיפים במבצע "צוק איתן"

קרא עוד
אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013

אמות מידה לחלוקת תוספת המכסות בענף החלב לעיזים לשנת 2013

קרא עוד
נוהל ניוד מסלול א' יצא לדרך !

נוהל ניוד מסלול א' יצא לדרך !

קרא עוד
החלטת ראש הממשלה מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב הישראלי

החלטת ראש הממשלה מהווה איום אמיתי ומיידי על משק החלב הישראלי

קרא עוד
גודל פונט