up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

השקעות ברפורמה ברפת במסגרת מתווה התייעלות משק החלב

רפורמה ברפת בשנים 2013-2016 לפניכם…
קרא עוד
הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

הוראות לעניין רישום התחייבות של יצרן כערובה לחובות כספיים

קרא עוד
עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

עדכון – ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מכסה שווה/נמוכה מ-410,000 ליטר

קרא עוד
המלצות לבחינת מכסת המינימום ליצרן חלב במשק המשפחתי והשיתופי

המלצות לבחינת מכסת המינימום ליצרן חלב במשק המשפחתי והשיתופי

קרא עוד
גודל פונט