up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

מכירת קנה וושט מבקר וצאן להתרת בכורות – הנחיות הרבנות הראשית

מכירת קנה וושט מבקר וצאן להתרת בכורות – הנחיות הרבנות הראשית

מכירת קנה וושט מבקר וצאן…
קרא עוד
ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

ביטוח בקר מגזע הולשטיין ישראלי לשנת 2013

קרא עוד
נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

נהלים והנחיות לקבלת היתר לייצור חלב במשקו של אחר במגזר המשפחתי

קרא עוד
עקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב בענף העיזים לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות חלב בענף העיזים לשנת 2011

 נוהל עקרונות לחלוקת תוספת מכסות…
קרא עוד
גודל פונט