up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

הודעת מנהלת ההשקעות של משרד החקלאות

לידיעת היצרנים במשק השיתופי, נוצל במלואו התקציב להשקעות הון רגילות בעקבות הפחתת המכסים למגזר השיתופי . לא ניתן יותר להקליד בקשות חדשות, ויתכן גם שלחלק מהבקשות המוקלדות לא יהיה מענה תקציבי.

שווה לקרוא

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

עקרונות לחלוקת תוספת מכסות בענף העיזים לחלב לשנת 2011

קרא עוד
הגברת ייצור חלב כבשים – צו השעה !

הגברת ייצור חלב כבשים – צו השעה !

קרא עוד
מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

מכתב מהרבנות הראשית לכלל מגדלי הבקר והצאן

קרא עוד
מסירת מידע בדבר מכסות חלב

מסירת מידע בדבר מכסות חלב

קרא עוד
גודל פונט