up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הודעת מועצת החלב בעיניין מחסור במוצרי חלב

בשל מופע החגים הגוזרים מיעוט בימי עבודה וכנגזרת בימי ייצור במהלך חודש ספטמבר, מועצת החלב  מעריכה כי יתכן מחסור במוצרי חלב החל מהימים הקרובים ולקראת חג הסוכות.

המחסור יורגש במוצרי החלב בעלי חיי מדף קצרים, יש להדגיש כי בישראל ישנו עודף של חלב גולמי אשר בשל ימי הייצור המועטים לא ניתן לעבדו למוצרים.

מועצת החלב מעדכנת כי לאור מיעוט ימי הייצור במהלך חודש ספטמבר ולאור כללי הכשרות, יתכן מחסור במוצרי חלב טריים לקראת חג הסוכות.

השילוב הייחודי של מועדי החגים שחלו השנה במהלך ימות השבוע, בצמוד לימי שישי ושבת, הובילו למספר ימי יצור מועטים במהלך החודש שמשפיעים על הייצור והשיווק של המוצרים לשווקים.

המוצרים שיתכן ויכול מחסור בהם, הינם מוצרים שתוקף חיי המדף שלהם קצר יחסית כגון: חלב בקרטון גבינות לבנות וקוטג’ וכו

בשל חיי המדף הקצרים של מוצרים אלו, לא ניתן היה לייצר מלאים מראש.

ממועצת החלב מוסרים: “אנו מצויים בשיח רציף מול המחלבות ופועלים יחד איתן לתת מענה כדי שהמחסור יצומצם במהרה. במחלבות תגברו משמרות ועובדים בשלוש משמרות מסביב לשעון ותגברו את מערך ההפצה".