up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

פעילות מועצת החלב בחגי תשרי

המעבדה הארצית לבריאות העטין ואיכות החלב (מאל"ה)

בחול המועד סוכות המעבדה תפעל במתכונת חלקית, בימים א', ג' וה' (1, 3, 5/10),

בהם יבוצעו בדיקות היריון

על מנת לשמור על איכות הדגימות ומהימנות התוצאות יש להקפיד להכניס חומר משמר למבחנות לבדיקת הריון

בדיקות לבקטריולוגיה יש לשמור בקרור עד שלושה ימים טרם הגעת הבדיקה למעבדה.

בעקבות החגים צפויים עיכובים בקבלת התוצאות.

בערבי החג ובחגים המעבדה תהיה סגורה.

במקרים דחופים : ד"ר רמה פלק-050-6241685 / ד"ר יעד דהן – 054-6921323

משרדי המועצה ביהוד

המשרדים יהיו סגורים ב- 17/9 (ראש השנה), 24-25/9 (כיפור)

ובמהלך כל חול המועד סוכות.

במקרים דחופים בלבד ניתן לפנות לאלי ג'ורנו סמנכ"ל המועצה בטלפון 052-3124830.

המעבדה ומשרדי המועצה יחזרו לפעילות מלאה ביום ראשון 8.10.2023.