up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הוגרלו הזוכים בסוף שבוע זוגי מבין משתתפי הסקר בנושא מוכנות לשעת חירום

הוגרלו הזוכים בסוף שבוע זוגי מבין משתתפי הסקר בנושא מוכנות לשעת חירום

בחודשים האחרונים נערך מטעם מועצת החלב, בשיתוף משרד החקלאות, סקר היערכות לשעת חירום. בימים אלה לומדים את תוצאות הסקר והשלכותיו.

למשתתפים בסקר הובטחה השתתפות בהגרלת שני סופי שבוע בארץ.

בהגרלה שנערכה במשרדי מועצת החלב, בפיקוח מבקר הפנים של המועצה ובנוכחות חשב המועצה, עלו בגורל שני יצרני החלב הבאים: אמנון פרג' מפרזון, ומירי ויעקב שחף מחוות השחפים.

 

אנו מאחלים להם בילוי נעים, ומודים שוב לכל המשתתפים בסקר.