up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הגדרה חדשה לחיידקים במעבדה לבריאות עטין

בימים האחרונים הוחל בשימוש בקוד חדש:‘סטפילוקוק שאינו אוראוס’ במקום “מיקרוקוק”.

“מיקרוקוקים” הוא כינוי שהשתרש ומתייחס למעשה ל’סטפילוקוקים שאינם אוראוס’ (Non-aureus staphylococci), שלא הוגדרו עד לרמת המין.

אלו חיידקים מזדמנים, המצויים על עור העטין והפטמות.

מיקרוקוקים’ (אמיתיים, Micrococcus), הם חיידקים שונים, שייכים לקבוצה אחרת מבחינת ההגדרה, והשימוש בשם זה לאורך השנים היה שגוי.

בדוחות תוכלו לראות מעתה את השימוש בשם המדעי הנכון.

 

גודל פונט