up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

הבנת הקשר בין ATP לצריכת המזון במעלי גרה בכדי להעלות את צריכת המזון לאחר ההמלטה

שם המאמר באנגלית:   Understanding the connection between ATP and feed intake in order to increase feed intake post partum

מספר העבודה: 820-0342-18

שנת התחלת המחקר : 2018

שנת סיום המחקר : 2020

שמות חוקרים: פרופ' סמיר מבג'יש

מוסד המחקר: המחלקה לבעלי חיים, הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, האוניברסיטה העברית, ירושלים

שמות החוקרים באנגלית: Prof. Sameer Mabjeesh

מילות מפתח בעברית: הזנה, מאזן אנרגטי, ראשית תחלובה, פרוקטוז, סורביטול, שיפור ממשק

מילות מפתח באנגלית: Nutrition, energy balance, early lactation, fructose, Sorbitol, management improvement

תקציב כולל: 160,000 ₪.

תחום: הזנה.

לכניסה למחקר לחץ כאן