up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

הארכת המועד הקובע לניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – מספר 4

שווה לקרוא

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.5.18

הליך העברת מכסות חלב עיזים – עדכון 3.5.18

  בהתאם לתקנה 32 ז…
קרא עוד
אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק שיתופי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב בקר לשנת 2008 – משק שיתופי

אמות מידה לשינוי מכסות חלב…
קרא עוד
מכסות ומדיניות התשלום לחלב כבשים לשנת 2009

מכסות ומדיניות התשלום לחלב כבשים לשנת 2009

קרא עוד
ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה + טפסים + הבהרות לשנת 2008

ניוד מכסות חלב בקר במגזר המשפחתי – נהלים ואמות מידה + טפסים + הבהרות לשנת 2008

קרא עוד
גודל פונט