up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

האם מומלץ ללחוץ את אשכול החליבה כלפי מטה בסיום החליבה

האם מומלץ ללחוץ את אשכול החליבה כלפי מטה בסיום החליבה

שאלת החודש מהעיתונות האמריקאית

שאלה: אני עובד בחווה בצפון קנדה ומודאג מהתנהגות אחד משותפי לעבודה בזמן החליבה. האם ישנה סכנה או סיבה לדאגה כאשר לוחצים על אשכול החליבה על מנת ליצור ליצור חליבה מוגברת לקראת סוף החליבה? פעולה זו גורמת לפעמים להשמטת הבטן ולחדירת אוויר. מה דעתכם?

תשובה: לחיצה על אשכול החליבה נקראת "סחיטת חלב מכאנית" (Machine Stripping). פעולה זו אינה מומלצת, בלשון המעטה. בדרך כלל חולבים משתמשים בשיטה זו על מנת להוציא את טיפת החלב האחרונה מהעטין ("צריך להוציא את כל החלב אחרת הפרה תקבל דלקת עטין" – ציטוט של רפתן ישראלי). המחקר מראה, שכאשר נשארים פחות מ- 100 מ"ל חלב ברגע, יש צורך בהסרת אשכול החליבה בצורה ידנית או על ידי מסיר הגביעים.

סחיטה מכאנית מגבירה את הסיכוי להשמטת האשכול. ההשמטה ("צפצוף") גורמת לחדירה מאסיבית של אוויר לקומץ ולתוך הבטנה, כאשר חולבים את הפטמות הנוספות. כניסה זו של אוויר, יכולה לשאת טיפות מזוהמות של חלב או מים, שמתנגשות בכוח בקצה הפטמה וחודרות לתוכה. הזיהום החיידקי יכול להתפתח ולגרום לדלקת עטין קלינית או תת קלינית.

יש חולבים, הלוחצים על אשכול החליבה מתוך הרגל, מבלי לקחת בחשבון את הנזקים. כאמור, אם מכונת החליבה תקינה ומתפקדת היטב, אין כלל צורך בסחיטה מכאנית על ידי החולבים. רצוי שאחראי על מכון החליבה ידאג לשגרת חליבה אחידה של כל החולבים, כולל הכנה נכונה של העטין לפני הרכבת אשכול החליבה, ובנוסף, תיקון ואיזון תנוחת האשכול לפי הצורך.

תרגם: רלף גינזבורג – מדריך ממש"ח