up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

האם יש השפעה של קפיאת חלב במיכל על הסח"כ ?

רייכמן מאיר – מדריך ממש"ח, מאל"ה

 

*במקרים רבים בהם נשארה שכבת חלב קפואה בתחתית המיכל = היתה גם עלייה לפעמים מתונה, ולפעמים גבוהה יותר בסח"כ .
*הסיבה לכך היא פשוטה בעיקר תוצאה של תרמוסטט מזייף (לא מכויל) כראוי לטמפרטורת החלב במיכל.
*כידוע התרמוסטט\רגש מותקן בתחתית החיצונית של דופן המיכל "ומזהה" משם את טמפרטורת החלב, ובהתאם מפעיל אוטומטית את מדחסי הקירור והבוחשים.
*תרמוסטט תקין מכויל להפעיל את מערכת הקירור בטמפרטורה של 6 מ"צ ולהפסיקה בטמפרטורה של 4 מ"צ + והבוחשים עובדים תמיד עם המדחסים – ולסירוגין כאשר החלב כבר קר = (ההמלצה כל חצי-שעה הפסקה יש צורך בהפעלת הבוחשים למשך 5 דקות לפחות לאורך כל היממה עד הפינוי!!).
*במידה והתרמוסטט "מזייף" ומקרר יתר על המידה כלומר מתחת ל 1 מ"צ, נוצרת קפיאת חלב בתחתית המיכל כבר מחליבה ראשונה, וכאשר מתחילה חליבה שנייה, מערכת הקירור (מדחסים+ בוחשים) לא תיכנס לעבודה כנדרש כיוון שרגש התרמוסטט "חש" שטמפרטורת החלב היא עדיין מתחת – 6 מ"צ ולכן לא תהיה הפעלה של מערכת הקירור למשך זמן רב כאשר החלב "החם" נשאר ללא קירור\ובחישה. זה בהחלט מהווה גורם סיכון לעלייה בסח"כ מיכל.
*במקרה זה נדרש לזמן טכנאי קירור מוסמך לטפל בבעיית הכיול וטיפול בהפעלה תקינה של קירור החלב במיכל – בהתאם לנדרש.