up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

דף קשר מדריכי מאל”ה – משבר קורונה

שווה לקרוא

היערכות למשבר הקורונה – “החקלאית”

היערכות למשבר הקורונה – “החקלאית”

קרא עוד
הנחיות למפעלים החיוניים והסקטור החיוני של משרד החקלאות – משבר הקורונה

הנחיות למפעלים החיוניים והסקטור החיוני של משרד החקלאות – משבר הקורונה

  שלום רב מספר עדכנים…
קרא עוד
הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

הודעת רשות האוכלוסין וההגירה מתאריך 25.3.2020

קרא עוד
החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

החלטת רשות מקרקעי ישראל בדבר הצבת מבנים יבילים לעובדים זרים

קרא עוד
גודל פונט