up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דם בחלב האם יתכן ?

דם בחלב האם יתכן ?

לעיתים אנו נתקלים במקרים של פסילת חלב עקב הימצאות דם. 

מה הם הסיבות העיקריות לנוכחות דם בחלב (או בלשון המחלבה: "מראה דמי")?

א. נגיעות בחיידקים המפרישים רעלנים עלולה לגרום לפגיעה בנימי הדם ודימום בעקבותיו.

ב. פגיעה מכנית בעטין ו/או בפטמות – זוהי אולי הסיבה העיקרית והשכיחה ביותר. אל לנו לשכוח כי עטין הפרה הישראלית הוא גדול (לפעמים גדול מידי!) ולכן בעקבות התחלקויות של הפרה, רביצה במשטח לא מרופד, דריכה על העטין על ידי פרות אחרות, מכות (קרניים), חבלות (ע"י החולב), גופים זרים בסככות ובמכון החליבה, כל אלו עלולים לגרום לשטף דם פנימי קל או חמור אשר בעקבותיו ימצא דם בחלב.

ג. רמות ואקום גבוהות, חליבת יתר, אי תקינות ציוד החליבה עלולים גם הם לפגוע ברקמת הפטמה ולגרום לדימומים. מידת המוערבות של גורמים אלו עדיין שנויה במחלוקת וזקוקה עדיין להוכחות נוספות.

ד. גורמים אחרים – הרעלות (מחומרים נוגדני קרישה).

מה עושים כדי למנוע מצבים אלו?

א. דואגים לרווחת הפרה – מקום מרבץ נאות, יבש ובטוח מפגיעות בעטין – יש לזכור כי הריפוד מטרתו היא גם להגן על עטין הפרה (במיוחד הישראלית).

ב. מונעים מצבי עקה, צפיפות ולחץ בעקר בשלבים של הבאת הפרות לחליבה. יש למנוע התחלקויות, צפיפות יתר במעברים וכניסה לא רגועה למכון עצמו. יש להדריך את החולבים לא רק בשגרת החליבה אלא גם באופן התיחסות לפרה בדרכה למכון וביציאה ממנו (לפעמים זה נראה כמו פוגרום…).

ג. הוצאת זליפים נכונה בתהליך "הכנת הפרה" חשובה להורדה תקינה של החלב. יחד עם זאת תהליך זה משמש גם כאמצעי בטיחותי היחידי לצפיה על החלב במטרה למנוע כניסת חלב חריג למיכל החלב (דלקת, דם). בארצות השוק המשותף חלה חובת צפיה בחלב טרם הכנסתו למיכל ואנו חייבים לאמץ זאת גם במקומותינו.

ד. במקרה של זיהוי דם בחלב יש למנוע הכנסתו למיכל החלב. יש לחלוב את הפרה בצורה ידנית, בעדינות (לפעמים התהליך מלווה גם בכאב) לדגום באופן סטרילי את הרבע/ים המדממים ולשלוח לאבחון המעבדות. את הרבע יש לסמן, להודיע לשאר החולבים, לעדכן את המחשב ואם ניתן לבודד את הפרה בתנאים משופרים עד להעלמות הדם (בד"כ עד 48 שעות).

ה. במידה והתופעה אינה חד פעמית ומעורבים בה פרות נוספות יש לידע את הרופא המטפל ואת רופא מאל"ה.

ד"ר שמוליק פרידמן