up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דלקות עטין מהחיידק נוקרדיה

דלקות עטין מהחיידק נוקרדיה

מאז חודשי הסתיו האחרון ישנה עליה ניכרת במספר דלקות עטין מחיידק זה. אבחון הנוקרדיה נעשה מבדיקות שגרתיות (תת קליניות), מפרות עם דלקות קליניות וכן מפרות עם ספירת תאים סומטים גבוהה. להלן מידע בסיסי והמלצות לגבי חיידק זה:

א. חיידק זה אינו מגיב לטיפולים אנטיביוטיים.

ב. מקור הימצאותו העיקרי הוא בקרקע.

ג. דרך הדבקתו אינה ברורה תתכן מפרה לפרה או באמצעות טיפולים תוך עטינים לא היגיינים.

ד. גורם למחלות גם בבעלי חיים אחרים (בעקר כלבים וחתולים) ובבני אדם (מחלה זאונוטית).

ה. מומלץ להוציא פרות נגועות בנוקרדיה מהעדר בגלל הסיבות שנמנו מעלה. ניתן לנסות לייבש רבעים נגועים לאחר אישור האבחון בבדיקה בקטריולוגית נוספת.

ו. בשאלות נוספות ניתן לפנות לרופא המטפל או ישירות לרופאי המעבדות.

ד"ר יגאל וישינסקי