up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דלקות עטין וריפוד סככות

דלקות עטין וריפוד סככות

עבודה של חוקרים מאוניברסיטת מיניסוטה הציגה בצורה ברורה כי מרבית חומרי הריפוד בהם אנו משתמשים הם בעלי יכולת עצמית להגברת גידול החיידקים בהם בתנאים מסוימים (לכלוך, חום).

אפילו חומרי רפד הנראים "נקיים" יכולים עדיין להוות חממה ומקור למספר עצום של חיידקים סביבתיים. החול נמצא כחומר הרפד התקין ביותר לשימוש ברפת וגם זאת בתנאי כי השימוש בו הוא נכון. שמירת הסככות נקיות, יבשות וללא זבל עוזרת להורדת מספר החיידקים הסביבתיים בה.

חומר הריפוד הנמצא מידית מתחת לרפד העליון הוא בד"כ המזוהם ביותר. כאשר מוציאים זבל למעשה אנו מביאים את הזיהום "הפנימי" לפני השטח ומעלים בצורה זו את מספר החיידקים בצורה דרמטית.

לפי טענת החוקרים הוספת סיד ו/או חומרים מחטאים אחרים לאחר הוצאות הזבל היא ביעילות נמוכה.

למרות זאת הם מסיימים "בנימה אופטימית" (ש.פ.) כי חומרים חדשים נבדקים לשימוש במטרה להוריד את מספר החיידקים הסביבתיים בסככות.

ד"ר שמוליק פרידמן