up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב
English

דיגום נכון לבדיקות היריון בחלב

להלן תנאים ופרוטוקול לדיגום המתאימים לבדיקה של גליקופרוטאינים כסמני היריון (IDEXX):

  •   יש לדגום חלב 28 ימים ואילך מהזרעה ו-60 ימים ואילך מהמלטה
  •   יש להשתמש במבחנות נקיות, מומלץ במבחנות של 15 מ”ל, אין צורך במבחנה סטרילית
  •   יש לסמן את המבחנה בעט בלתי מחיק (לא על הפקק)
  • כדי לשמור על איכות הדגימה מומלץ להכניס לכל מבחנה טבליה של חומר משמר
  •   יש לנקות את העטין והפטמה ולדאוג שיהיו יבשים
  •   לדגום אל תוך המבחנה כ- 10 מ”ל חלב מרבע אחד/יותר (למלא 3/4 מבחנה בחלב)
  •   יש לדאוג לכך שהדגימה תישמר בקור עד הגעה למעבדה.
  •   נא לא להקפיא הדגימה! אם בכל זאת הדגימה הוקפאה יש לציין זאת באופן ברור על גבי המבחנה!
  •   ניתן לשמור את הדגימות ללא חומר משמר עד שלושה ימים בקירור
גודל פונט