up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב

דוח מבקר המדינה לגבי משרד החקלאות והכפר בנושא מחלות בקר וצאן

שווה לקרוא

ביצוע בדיקות חלב במעבדת מאל”ה במסגרת ניסויים /תצפיות/ מחקרים

ביצוע בדיקות חלב במעבדת מאל”ה במסגרת ניסויים /תצפיות/ מחקרים

  ציבור החוקרים, הרופאים המטפלים…
קרא עוד
עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 14.7.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב עיזים 1-2019 – 14.7.2019

הליך העברת מכסות חלב עיזים,…
קרא עוד
תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

תקנות הפיתוח לשנת 2018 (הקצאת תוספות המכסה )

קרא עוד
תזכורת למגדלים – ביצוע בדיקות חלב במעבדה לבריאות העטין

תזכורת למגדלים – ביצוע בדיקות חלב במעבדה לבריאות העטין

קרא עוד
גודל פונט