up למעלה
חלבי אתר יצרני החלב - מועצת החלב

ג. מתווה להקצאת מכסות חלב למשק המשפחתי לשנת 2008

שווה לקרוא

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 6.8.2019

עדכון הליך העברת מכסות חלב כבשים 1-2019 – 6.8.2019

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים 2-2018

הליך העברת מכסות חלב כבשים,…
קרא עוד
הליך העברת מכסות חלב 2018

הליך העברת מכסות חלב 2018

  ועדת המכסות פרסמה הליך…
קרא עוד
פסק הדין בבג"ץ 7117/08 – ניוד מכסות החלב

פסק הדין בבג"ץ 7117/08 – ניוד מכסות החלב

קרא עוד
גודל פונט